2 september 2017

Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden:

De verhuurder stelt entree, zaal, keuken, sanitair, garderobe, cateringruimte ter beschikbaar voor het te organiseren van een evenement, feest of congres.

In de zaal is meubilair, een professionele geluidsinstallatie en een bar met toebehoren aanwezig.

De keuken is uitgerust met oven,  inductiekookplaat,  2 magnetrons,  koelkast,  keukenblok met toebehoren,  werktafel, schoonmaakmiddelen, keukentextiel.

Voor het overige dient de huurder zelf te zorgen (decoratie, eventueel catering). In de huurprijs is inbegrepen het gebruik van water en elektriciteit,  was kosten, wc papier, afvalzakken en afval afvoer.

Het is verboden om vloeibare stoffen in de afvalzakken te deponeren i.v.m. lekken.

Betalingen:

De aanbetaling ( bedrag in overleg ) dient bij akkoord tekenen contant/per overschrijving te worden voldaan .
De totale huurprijs of restant daarvan moet uiterlijk 2 weken voor aanvang gestort worden op rekeningnummer
NL 49 ABNA 0813166101 t.n.v. Dans en Feestzaal Celebrate.
Met als vermelding naam huurder en datum party etc.

De waarborg wordt na de schoonmaak  / eindcontrole terugbetaald  en naar het rekeningnummer van de huurder overgemaakt.

Indien er schade is aangetroffen/of er iets ontbreekt na de eind controle zal dat verrekend worden met de waarborg.

Schoonmaak zaal:

Bezemschoon/opgeruimd te worden opgeleverd.
Vuilniszakken dichtgeknoopt beneden/buiten bij de garagedeur (wordt afgevoerd door de verhuurder) en de  versieringen verwijderd.
Glas, karton en papier moet meegenomen worden door de huurder.

Plichten van de Huurder:

De huurder wordt geacht geen overlast te veroorzaken voor de omgeving tijdens het gebruik van de feestzaal.
De huurder wordt geacht de feestzaal te beheren als een goede huisvader/moeder en zodoende aller initiatieven te nemen om enige schade aan de zaal ten allen tijden te vermijden.

Het is ten strengste verboden om de ramen, deuren, panelen, vloeren, wanden, balken, en plafons te benagelen, te plakken en of te beschilderen, dus geen hechtingsmiddelen gebruiken dan speciale magneetjes met haakjes die in de zaal aanwezig zijn.
Het strooien van confetti is niet toegestaan, wordt dit verzoek genegeerd dan worden er extra kosten berekend.

De huurder verbindt er zich toe dat alle activiteiten op de afgesproken tijd volledig beëindigd zijn, dit houdt in dat de muziek uit is, zaal ontruimd en bezemschoon .
Als de eindtijd overschreden is, dan wordt dit in rekening gebracht.

De verzekering:

De zaal is verzekerd voor brand en stormschade.

Celebrate kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, opschorting of stopzetting van de activiteit door technische, administratieve of een andere reden.

De ontstane kosten kunnen niet verhaald worden op Celebrate.

Veiligheid:          

Het is verboden te roken in de entree, zaal, cateringruimten, keuken.
Er is een blusinstallatie, blusdeken, verbandtrommel aanwezig.
Het gebruiken van licht-ontvlambare materialen, vluchtige gassen, vuurwerk en andere mogelijke gevaarlijke stoffen en objecten is niet toegestaan.

De uitgangen moeten vrij gehouden worden van obstakels.
Wanneer de huurder zware elektrische apparaten wil gebruiken, moeten die op de juiste groep worden aangesloten, bij twijfel informeren bij de verhuurder.
De zaal moet bereikbaar blijven voor de brandweer/ambulances.